رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: پنج درصد سهام بانک ملت به عنوان بهترین بانک کشور روز30 بهمن ماه سال جاری در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.