بانک ملت استان کرمان در راستای ارایه خدمات بانکی به ساکنان شهرک های حومه شهر کرمان ، یک دستگاه خودپرداز در شهرک افضلی پور نصب و راه اندازی کرد.