مدیر سازمان دانش آموزی استان کرمان از زحمات و تلاش های مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.