سایت اطلاع رسانی بانک ملت عنوان پربیننده ترین سایت در میان بانک های خصوصی کشور را به خود اختصاص داد.