بانک ملت در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی ، نرخ جدید سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را اعلام کرد.