رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ، عملکرد دستگاه های خودپرداز بانک ملت در روزهای پایانی سال 87 را مطلوب اعلام کرد.