تیم مدیریت شعب بانک ملت در استان گلستان در مسابقات قهرمانی کشور در رشته اسکواش به مقام نایب قهرمانی دست یافت.