مدیریت شعب بانک ملت در استان چهارمحال و بختیاری ، بخشی از اموال و اثاثیه مازاد خود را به آموزش و پرورش اهدا کرد.