ستاد طرح خرید نقدی گندم در مدیریت شعب بانک ملت در استان هرمزگان آغاز به کار کرد.