بزرگ ترین مرکز انژیوگرافی خصوصی شمال غرب کشور با حمایت مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی گشایش یافت.