مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی با هدف آشنایی عاملان و نمایندگان بیمه ایران در این استان ، یک دوره آموزش خدمات نوین بانکی و پایانه های فروشگاهی برگزار کرد.