باجه بانکی فلات قاره در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی تحت نظارت شعبه اردیبهشت بانک ملت به صورت رسمی آغاز به کار کرد.