مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان ، سامانه 1818 تلفن ثابت را با مشارکت شرکت مخابرات استان عملیاتی کرد.