نایب رییس اول کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس از عملکرد مطلوب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد.