مدیرعامل بانک ملت گفت: این بانک شایستگی و توان انجام کارهای بزرگ زیادی را دارد و با وجود خصوصی شدن همچنان در خدمت اقشار مختلف جامعه خواهد بود.