در پی بهره برداری از سامانه فروش شارژکارت های شرکت ایرانسل در بانک ملت ، فروش شارژکارت های شرکت همراه اول نیز از طریق پایانه های فروشگاهی و سایت بانکداری الکترونیک این بانک ، امکان پذیر شد.