با موافقت هیئت مدیره بانک ملت یک هزار بسته معیشتی تهیه و برای اهدا به نیازمندان تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان البرز تحویل شد.