با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت، اعضای هیات مدیره این بانک برای دوره دو ساله آینده انتخاب شدند.