همزمان با شب شهادت حضرت علی (ع)، بسته های افطاری ساده در ایستگاه صلواتی بانک ملت واقع در ساختمان مرکزی این بانک از سوی روابط عمومی توزیع شد.