تعدادی از شعب بانک ملت در روز 29 اسفند سال جاری و روز 2 فروردین 1402، آماده خدمات دهی به مشتریان خواهند بود.