سود خالص بانک ملت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با جهش خیره کننده 260 درصد رو به رو شد.