مدیرعامل بانک ملت در هشتمین رویداد بزرگ فناوری‌های مالی ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی معرفی شد.