توضیحات: یونس هرمزی، عضو پیشین هیات مدیره بانک ملت در سن ۶۴ سالگی بر اثر ایست قلبی، دار فانی را وداع گفت