سفیر ایران در کره جنوبی از راه اندازی مجدد شعبه بانک ملت در سئول خبر داد.