سرویس بانکداری اینترنتی بانک ملت از ساعت ۲ بامداد لغایت ۵،۳۰ بامداد روز جمعه هشتم بهمن ماه با اختلال مواجه خواهد بود.