سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه بانک ملت از ساعت ۲ بامداد لغایت ۴ بامداد روز جمعه هشتم بهمن ماه قطع خواهد بود.