مدیرعامل بانک ملت با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، از بخش های مختلف اتاق خبر این خبرگزاری بازدید کرد.