جشنواره" روستاها و عشایر دوستدار کتاب" با مشارکت بانک ملت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و مدیرعامل بانک ملت برگزار می شود.