مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک ملت با حضور در شهر مرزی شلمچه، بر سر مزار شهدای این شهر حضور یافتند.