بانک ملت با هدف ایجاد تنوع در ارائه خدمات به مشتریان، طرح ((بانک پرداخت))/ پرداخت های خودکار را عملیاتی کرد.