وزیر آموزش و پرورش در تماس تلفنی با مدیرعامل بانک ملت از عملکرد این بانک به ویژه در حوزه فرهنگی و آموزشی قدردانی کرد.