توضیحات: مدیرعامل بانک ملّت گفت: بانک ملت امروز فراتر از کشور ایران رفته و به عنوان بزرگ ترین مؤسسه مالی نظام مقدّس جمهوری اسلامی، در دنیا شناخته شده است.