زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک ملت اعلام شد.