مدیرعامل بانک ملت با حضور در محل خبرگزاری فارس، ضمن دیدار با مدیرعامل، مدیران کل و خبرنگاران این خبرگزاری، از بخش های مختلف این رسانه مجازی بازدید کرد.