بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.