در نخستین جشنواره مشاهیر حرفه ای مالی ایران، جایزه تعالی مالی ایران به نام مرحوم دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی به گروه مالی ملت و دکتر محمدابراهیم پورزرندی، مدیرعامل این گروه اهدا شد.