به گزارش شادا، دکتر احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی ودارایی به عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس جمهور در سفر استانی هیات دولت به کرمانشاه صبح امروز وارد شهرستان سنقر و کلیایی شد.