وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه ای خبر داد: عرضه اوراق اسلامی با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد از آذرماه امسال در بورس