اظهارات وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی