دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز نیازمند توجه به شرکت‌های دانش بنیان است/ شرکت های دانش بنیان از ارکان اقتصاد هوشمند هستند/ دژپسند در این بازدید، طی گفت‌وگو با مدیران شرکت های دانش بنیان در جریان مشکلات این شرکت ها قرار گرفت.