صادرات غیرنفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته حدود ۶۱ میلیارد دلار بود که حدود ۲۷ میلیارد دلار (معادل ۴۵ درصد) آن به کشور بازگشت/ اگر نیمی از ۵۵ درصدی که هنوز به کشور بازنگشته، وارد چرخه اقتصادی شود، یقین بدانید بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد/ میزان فرار مالیاتی بدون در نظر گرفتن جرایم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است، سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است تا مودیان مالیاتی خوش حساب برای اقدامات مختلف با حداقل مشکلات و گرفتاری روبرو شوند.