مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های گلستان و آذربایجان غربی با ارسال لوح سپاس، از عملکرد بانک ملت در این استان ها قدردانی کردند.