بانک ملت نسبت به افتتاح یک باجه و نصب و راه اندازی چند دستگاه خودپرداز در سطح استان اردبیل اقدام کرد.