با هدف بهینه سازی و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، امکان انتقال وجه و دریافت رمز کارت ازطریق پایانه های کارتخوان شعبه‌ای جدید بانک ملت (Gemalto) فراهم شد.