با توجه به استقبال اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت، مهلت شرکت در طرح تشویقی ثبت کارتهای شتابی در این باشگاه تا پایان اردیبهشت ماه 1392 تمدید شد.