کارمند بازنشسته جانباز بانک ملت پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت در جنگ تحمیلی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.