پروژه تحول و بانکداری جامع بانک ملت با آغاز بانکداری خرد( شخصی) در شعبه مستقل فراز آسمان تهران و با حضور مدیران ارشد این بانک به طور رسمی کلید خورد.