بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا اقدام کرد.