فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه بانک ملت از روز 11 دی ماه سال جاری شروع می شود.