شعبه بانک ملت در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی به باجه ارزی مجهز شد.